Zostań street
workerem

Pracownicy streetworkingu starają się zbudować zaufanie i relacje z grupami najbardziej marginalizowanymi

Chcesz dołączyć? Zgłoś się!

Czym jest streetworking?

Streetworking to metoda pracy socjalnej, która polega na bezpośrednim kontaktowaniu się z osobami potrzebującymi pomocy w miejscach publicznych takich jak ulice, place, parki czy dworce kolejowe. Streetworkerzy nawiązują bezpośrednią interakcję z klientami, dostarczając im niezbędnych informacji, wsparcia emocjonalnego oraz zapewniając pomoc w rozwiązywaniu problemów, które mogą ich dotyczyć.

woman-cafe-phone
fot2-oknowyjscia-1

Streetworking ma na celu docieranie do osób, które nie korzystają z tradycyjnych usług społecznych, albo mają utrudniony dostęp do nich. Pracownicy streetworkingu starają się zbudować zaufanie i relacje z grupami najbardziej marginalizowanymi, takimi jak bezdomni, osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym czy osoby prostytuujące się.

Metoda streetworkingu jest oparta na zasadzie aktywnego słuchania, empatii i braku oceniania. Streetworkerzy starają się zrozumieć potrzeby i problemy klientów, oferując im konkretne wsparcie w dostosowaniu się do ich sytuacji życiowej. Streetworking nie tylko dostarcza pomocy w zakresie podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy odzież, ale również koncentruje się na budowaniu więzi społecznych i reintegracji społecznej.

Streetworking jest elastyczną metodą pracy, która dostosowuje się do potrzeb i warunków klientów. Pracownicy streetworkingu często poruszają się po różnych miejscach publicznych, aby być tam, gdzie ich klienci przebywają. Metoda ta ma na celu zmniejszenie barier, które utrudniają dostęp do pomocy i przyczynianie się do poprawy sytuacji życiowej najbardziej potrzebujących osób.

Czym jest streetworking
skierowany do dzieci i młodzieży?

Streetworking skierowany do dzieci i młodzieży to forma działalności społecznej, której celem jest nawiązanie kontaktu i wspieranie osób w tym wieku, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Streetworkerzy pracują na ulicach, w miejscach publicznych lub innych lokalizacjach, które są często odwiedzane przez dzieci i młodzież. Ich praca skupia się na indywidualnym podejściu do każdego dziecka lub młodej osoby, pomagając im w rozwiązaniu ich problemów, zaspokajaniu potrzeb oraz rozwijaniu ich potencjału. Działają jako mediatorzy, nawiązując relacje i budując zaufanie, aby móc wspierać te osoby w różnych aspektach ich życia, takich jak nauka, zdrowie, bezpieczeństwo, relacje rodzinne, integracja społeczna i wiele innych.

Praca streetworkerów obejmuje również działania profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na tematy takie jak zdrowie psychiczne, seksualność, przemoc, używki, edukacja czy prawa człowieka. Streetworking ma na celu stworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska dla dzieci i młodzieży, w którym będą miały szansę na rozwój, optymalne wykorzystanie swoich umiejętności i osiągnięcie sukcesu w życiu.

Zostań streetworkerem.
Zdobywaj doświadczenie!

Jakie cechy powinien posiadać streetworker, który kieruje swoje wsparcie do dzieci i młodzieży?

Ważne jest, aby streetworker był też elastyczny i gotowy do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, aby adekwatnie reagować na zmieniające się potrzeby dzieci i młodzieży.

01.

Empatia i zrozumienie

Streetworker powinien umieć wczuć się w sytuację, w jakiej znajdują się dzieci i młodzież. Powinien mieć zdolność do słuchania i rozumienia ich problemów, obaw i potrzeb.

02.

Zaangażowanie i zaufanie

Streetworker powinien być zmotywowany do pomocy i troszczyć się o dobro dzieci i młodzieży. Musi zyskać ich zaufanie poprzez uczciwość, wiarygodność i konsekwencję w działaniu.

03.

Umiejętność komunikacji

Streetworker powinien być otwarty na dialog i umieć efektywnie komunikować się z dziećmi i młodzieżą. Powinien potrafić wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób, który jest zrozumiały dla nich.

04.

Kreatywność i innowacyjność

Streetworker powinien być w stanie twórczo podejść do rozwiązywania problemów, które mogą pojawić się u dzieci i młodzieży. Powinien być gotowy do adaptacji i wprowadzania innowacyjnych metod działania.

05.

Wiedza i umiejętności

Streetworker powinien posiadać wiedzę na temat problemów i wyzwań, z którymi mogą się spotkać dzieci i młodzież. Powinien też dysponować odpowiednimi umiejętnościami, takimi jak rozwiązywanie konfliktów, udzielanie pierwszej pomocy, negocjacje, czy organizowanie działań edukacyjnych.

06.

Cierpliwość i wytrwałość

Streetworker musi być cierpliwy i wytrwały, ponieważ nie wszystkie dzieci i młodzież od razu zaakceptują jego pomoc. Mogą być potrzebne długotrwałe relacje i regularne wsparcie, aby osiągnąć pozytywne rezultaty.

07.

Szeroki kontekst społeczny

Streetworker powinien mieć świadomość różnych aspektów społecznych, które mogą wpływać na życie dzieci i młodzieży, takich jak ubóstwo, bezrobocie, przemoc czy złe warunki mieszkaniowe. Powinien umieć znaleźć odpowiednie zasoby i wsparcie dla swoich podopiecznych.

Jakie zagadnienia są poruszane na Zawodowym Kursie Streetworkera Dzieci i Młodzieży?

Ramowy program kursu na Zawodowego Streetworkera Dzieci i Młodzieży, który trwałby 3 miesiące:

Miesiąc 1

1. Wprowadzenie i zapoznanie się z rolą streetworkera:
– Definicja i cele streetworkingu
– Podstawowe koncepcje i modele pracy streetworkera
– Etyka i wartości w pracy z dziećmi i młodzieżą

2. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych:
– Komunikacja skuteczna i empatia
– Budowanie zaufania i relacji z grupami docelowymi
– Rozwiązywanie konfliktów

3. Poznanie środowiska i potrzeb dzieci i młodzieży:
– Analiza lokalnej społeczności
– Identyfikacja grup ryzyka
– Ocena potrzeb i problemów społecznych

4. Tworzenie i realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży:
– Metody projektowania i oceny działań
– Organizacja spotkań, warsztatów i wydarzeń społecznych
– Motywowanie i mobilizowanie do udziału

Miesiąc 2

1. Praca z grupą docelową:
– Techniki animacyjne i edukacyjne
– Organizacja zajęć artystycznych, sportowych i rozwojowych
– Pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych

2. Psychologia rozwojowa i wsparcie emocjonalne:
– Zrozumienie etapów rozwoju dzieci i młodzieży
– Radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi
– Wsparcie w sytuacjach kryzysowych

3. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym:
– Edukacja dotycząca zdrowia, uzależnień i seksualności
– Budowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i presją rówieśniczą
– Tworzenie programów profilaktycznych

4. Praca z rodzinami i sieciami wsparcia społecznego:
– Nawiązywanie kontaktu i współpraca z rodzicami/opiekunami
– Współpraca z instytucjami społecznymi, szkołami i organizacjami pozarządowymi
– Wykorzystanie lokalnych zasobów dla dobra dzieci i młodzieży

Miesiąc 3

1. Samorozwój i dbanie o własne potrzeby:
– Zarządzanie stresem i zapobieganie wypaleniu zawodowemu
– Właściwa dieta i aktywność fizyczna
– Wsparcie grupowe i indywidualne dla streetworkerów

2. Prawo i etyka w pracy streetworkera:
– Zasady ochrony prywatności i poufności informacji
– Prawa dziecka i odpowiedzialność prawna streetworkera
– Zasady bezpieczeństwa w pracy na ulicy

3. Organizacja, zarządzanie projektami i pozyskiwanie środków:
– Planowanie i monitorowanie działań
– Budżetowanie i raportowanie finansowe
– Poszukiwanie grantów i dotacji

4. Praktyka zawodowa:
– Praktyczne ćwiczenia i symulacje sytuacji ulicznych
– Obserwacja i współpraca z doświadczonymi streetworkerami
– Zdobycie doświadczenia poprzez bezpośrednią pracę z grupami docelowymi

Podczas kursu zapewnione będzie stałe wsparcie i superwizje dla uczestników, aby mogli omawiać swoje doświadczenia i zdobywać dalsze wskazówki od doświadczonych specjalistów streetworkingu.

Jak dotrzeć do tzw. “trudnej młodzieży” na chłodno i bez niepotrzebnych emocji, by nie zaogniać konfliktu a być pomocnym?

Pomagamy dotrzeć do tzw. “trudnej młodzieży” bez oceniania, oskarżenia i pouczania za pomocą metody łączącej szkolenia, pracę w terenie i superwizji

Kurs Streetworker – to rozwiązanie stworzone przez praktyków dla laików

Co będziesz po nim umiał?
→ chłodno spojrzysz na sytuację młodego człowieka metodą “Oko Kamery”
→ staniesz się towarzyszem a nie oskarżycielem
→ odsuniesz od siebie oceny, pouczanie i moralizm
→ ocenisz moment w którym musisz wejść z ingerencją “Tu i Teraz”
→ dostaniesz bazę danych do ośrodków specjalistycznych, w którym młody człowiek znajdzie szybką pomoc

Nikt w Polsce nie uczy jak Streetworker ma pracować z dziećmi i młodzieżą z problemami.
Jesteśmy jedyną odpowiedzią na problem braku szkoleń w tym temacie. Mamy wypracowane autorskie metody, schematy działania i taktyki.
Wiemy co robić i jak to robić. Streetworkiem jako Stowarzyszenie Wędka zajmujemy się od 2011 roku.

Opinie

„Daję 5 do potęgi piątej. Czym jest dla mnie Wędka? Otóż jest to przede wszystkim miejsce w którym może zaistnieć każdy człowiek. Duży i mały. Stary i młody. Wykształcony i zdobywający wykształcenie. Po prostu każdy człowiek! Wspólnym mianownikiem dla wszystkich którzy tam są jest miłość do każdego człowieka! Miłość bezwarunkowa, która ceni każdą istotę ludzką nie zważając na jej słabości. Gdy pojawiasz się Wędce, to możesz od pierwszej chwili poczuć, że właśnie tutaj ukochana zostanie twoja słabość. Dzięki tej miłości wychodzisz silniejszy i bardziej gotowy do stawiania czoła przeciwnością. Kiedy usłyszałam, że żeby skutecznie pomóc człowiekowi to należy dać mu wędkę a nie ryby tutaj wędce dostaniesz nie tylko wędkę ale również instrukcję obsługi do niej i dobry trening.”
Teresa Sołducka Zadrożna
„Wędka to ciepło, miłość, przyjaźń. Wsparcie, radość i mobilizacja. Wędka jest otwarta na ludzi. Kiedy bym tam nie przyszła to czuję się jak u siebie w domu. Wędka to te wszystkie wspaniałe dzieci i młodzież. Wszyscy razem i każde osobno. Nikt tak nie robi żadnych różnic między człowiekiem. Akceptują cię takim jaki jesteś i swoją dobrocią sprawiają że ty też chcesz być coraz lepszy. A najlepsze podziękowania to ich uśmiechy i czas spędzany z nimi. A kiedy się z tobą witają i żegnają to jakbyś był kimś bardzo ważnym dla nich. Niech żyje Wędka!”
Ines Olborska